Fotogenie identity. Paměť české fotografie

Výstava a publikace

Titul Fotogenie identity signalizuje, že identifikace s ideály se často děje pomocí obrazů, jejichž určujícím rysem je snaha vypadat lépe než výchozí skutečnost. Hlavní inspirací výstavy připravené Pražským domem fotografie – Prague House of Photography, o. p. s. (PHP), a nyní reprízované v Brně se stala tvorba nezávisle orientovaných autorů. Kolekce více než dvou set převážně černobílých fotografií problematiku identity nevyčerpává, spíše naznačuje různost vztahů k zastřešujícímu námětu, danému ředitelkou PHP, Evou M. Hodek.

Podoby rozmanitosti

Výběr jedenatřiceti fotografů jde po osobnostech pro svou dobu natolik příkladných, aby šíře průřezu zůstala divácky únosná. Proměny ústředních žánrů – portrétní tvorby, dokumentarismu a krajinářství jsou nicméně patrné. Spíše než o konstrukci, jíž se nevyhnutelně stávají dějiny, běží o spontánní zážitky fotografujících. Odtud esejistický podtitul Paměť české fotografie. Divák jím má být povzbuzen k rekapitulaci vlastní zkušenosti.

Uspořádání exponátů do šesti kapitol upřednostňuje tematiku před posloupností: Podoby sebevědomí – portréty osobností i zdánlivě bezejmenných lidí reprezentující ideální, skutečnou (či dokonce skrytou) podobu obyvatel českých zemí; Zlom epochy – fotografické sondy zaměřené k druhé světové válce; Reminiscence – dva cykly inspirované staletým soužitím s židovským národem; Terény domova – vize míst běžného života; Obrazy existence – pohledy na každodennost druhé poloviny minulého století; Monoskopy – závěr reflektující soudobou symbolizaci světa.

Katalog k výstavě vydal PHP v koprodukci s nakladatelstvím Kant, grafickou úpravu zajistil Otakar Karlas. Svazek uzavírá obsáhlý letopis uplynulého století, konfrontující obraz historie, jejž chtěla zachovat oficiální místa, s tím, jenž vznikal z osobních potřeb samostatně myslících umělců.

Autor je výtvarný publicista.

Fotogenie identity. Paměť české fotografie. Kurátoři Josef Moucha a Helena Musilová. Dům umění města Brna – Dům Pánů z Kunštátu, 16. 1. – 17. 2. 2008.

Fotogenie identity. Paměť české fotografie. Texty Eva Marlene Hodek, Milan Kundera, Josef Moucha, Helena Musilová, Urs Stahel. Kant, Praha 2007, 359 stran.

Seznam fotografů: Pavel Baňka, Jaroslav Bárta, Jaromír Čejka, Pavel Dias, František Drtikol, Jiří Hanke, Jitka Hanzlová, Jolana Havelková, Zdeněk Helfert, Dagmar Hochová, Bohdan Holomíček, Daniela Horníčková, Lukáš Jasanský, Viktor Kolář, Josef Koudelka, Dana Kyndrová, Juraj Lipscher, Jan Lukas, Markéta Luskačová, Ivan Lutterer, Jan Malý, Jiří Poláček, Martin Polák, Vilém Reichmann, Jaroslav Rössler, Ladislav Sitenský, Josef Sudek, Josef Šnobl, Pavel Štecha, Jindřich Štreit, Zdeněk Tmej.