#01/2007

Charta 77

editor
Vydání: 3/1/2007
editorial

poslední dny minulého roku poznamenal v občansko-kulturní sféře sympatický, třebaže pozdní neklid herců Národního divadla: napsali svému ministru otevřený dopis, v němž požadují mj. odvolání notně provizorního šéfa ND Jana Mrzeny. Tryskosekernické angažmá posledních dvou ministrů kultury (jeden řádil hlavně v oblasti památkové péče, druhý v divadle) už je tedy podezřelé i mnoha dalším mistrům interpretačního umění. Proč k tomu další zaměstnanci divadla sborově mlčí, nevím. Držme tedy ND, bohaté příspěvkové organizaci ministerstva kultury, palce v jeho úsilí o tzv. oslabení na ideové frontě a o jasnou dlouhodobou koncepci řízení kolosu. Ministři se mění, prozíravě vybraný šéf divadla by měl vydržet déle. Možná by též bylo vhodné – před příchodem nové vlády – ukončit tradici oslavování nástupu nového ministra kultury řeží a nahradit ji něčím neškodněji barbarským, třeba pečeným volem. – První číslo třetího ročníku A2 (což je laskavá optická pravda; A2 vychází od října 2005) věnujeme mj. vztahu jazyka a moci totalitní či po totalitě šilhající. Před esejem Michała Głowińského o jazyce současných polských politiků (s. 16–17) je dobré nahlédnout do staršího výraziva a argumentů StB (23). Při stupňujícím se čekání na sníh doporučuji exkluzivní ukázku z deníku muzikanta lezoucího na osmitisícovku (13).

A2 vám přeje dobrý celý nový rok, radost z tvůrčí práce a spoustu chytrého čtení!

Libuše Bělunková

komentář

Kultura v Evropě 2007

Širší a nadějnější pohledy na věc

...
recenze čísla

Na dně propasti

Čečenský chirurg svědčí o válečných hrůzách

...
literatura

K velkému dílu tentokrát něco chybí

Druhý grafický román Bryana Talbota

...

Kaspar Knittel SJ

Kázání jako náročná zábava

...
film

Borat

Lekce z mediální gramotnosti

...
divadlo
hudba

Festival Alternativa 2006

Různé možnosti přístupu k tvorbě

...

Jen Krišna a já

Z deníku legendy ambientní elektroniky

...
výtvarné umění

Králikárna Zorky Ságlové

...

V prostoru pro odpočinek

Miniretrospektiva sochaře Zdeňka Šimka

...
galerie

Markéta Othová

...
esej

Drama jazyka

...
rozhovor

Odpověď na nesvobodu

...
společnost

Dobře popsaná slabost

...

Jakarta se řítí do zkázy

Čtvrté největší město na světě nemá chodníky, parky ani divadla

...

Kámen do stojaté vody

Sedm poznámek o Chartě

...

Paměť a vyprávění

Normalizace v pojetí Oral history

...

Signatáři byli morálně odsouzeni

...

Vnitřní nepřítel

StB o Pavlu Kohoutovi

...