Když hvězdy tančí pro koncesionáře

V posledních dnech se o oprávněný rozruch postarala Česká televize, která představila svůj plán na uvalení povinnosti platit koncesionářský poplatek nejen za televizor, ale i za počítač s internetovým připojením. S odůvodněním, že platit by se mělo jednoduše za přístroj, který umožňuje příjem televizního vysílání. Samotný návrh obsahuje několik zásadních trhlin a nebezpečí, a tak není divu, že odmítavé reakce záhy vyjádřili novináři, ministerstvo kultury i členové parlamentní mediální komise. Nemluvě o „obyčejných divácích“, ačkoli zrovna jich by se tato úprava nedotkla – až na těch pár výjimek, které nevlastní televizor, ale počítač na síti ano. V souvislosti s celým návrhem je ale jednou z velmi zajímavých formulací ze strany ČT ta, která krok vysvětluje nutností reagovat na technologický vývoj. Právě vzhledem k němu je pravděpodobné, že výhledově (s možností přijímat vysílání třeba na mobilních telefonech) bude množství obyvatel tohoto státu, kteří nemají přístup k veřejnoprávnímu televiznímu vysílání, zcela zanedbatelný. A to by umožnilo kupříkladu zcela přeformulovat politiku stanovení poplatků, a tím i mechanismu jejich vybírání. Na vysílání ve veřejném zájmu by skutečně mohl přispívat třeba každý občan s volebním právem, lhostejno, zda ho přijímá prostřednictvím televizoru doma či počítače v zaměstnání. Veřejný zájem je přece univerzální, a navíc by se již neschovali ti, kteří službu konzumují, ale neplatí. Jenom by si takový krok (samozřejmě spekulativní) akutně vynutil znovu formulovat, co je to vlastně ten veřejný zájem. A právě svou současnou expanzivní snahou tak ČT „přešlápla“ do vosího hnízda. Veřejným zájmem jsou veřejnoprávní média definována již nyní. Jejich povinností je třeba být platformou pro kulturní produkty, které by v jiném, tedy komerčním prostředí neměly šanci přežít. A tak by ČT musela být dramaturgicky transparentní a důsledná. Pro přežití takové platformy budu poplatek posílat s každoměsíčním nadšením. Hradím-li však například marketingově velkolepou show Star Dance, jejíž obdoba zdobí prime-time amerického komerčního giganta ABC, začínám být nervózní. Veřejnoprávní médium si žádá dalších peněz. Na co?