napětí

Na webových stránkách arnika.org/petice-nenechme-se-vybagrovat lze podepsat petici, která odmítá vládní návrh novely stavebního zákona, jenž výrazně ztěžuje možnost občanů účastnit se důležitých rozhodování, a umožňuje tak vznik korupčního prostředí na stavebních úřadech. Petice vyzývá jménem signatářů jednotlivé poslance, aby „zachovali práva lidí a občanských sdružení účastnit se stavebních řízení a mezi účastníky stavebních řízení zahrnuli také obecní samosprávy“. Toho lze alespoň částečně dosáhnout přijetím pozměňovacích návrhů, které se odborné veřejnosti a občanským iniciativám podařilo prosadit do hlasování.

 

Od konce května v Asturii na severu Španělska pokračují boje mezi policií a místními havíři. Stávek se účastní osm tisíc horníků ze čtyřiceti dolů, kteří nesouhlasí s vládními škrty dotací, které by se vší pravděpodobností znamenaly jejich zánik. Dosavadní vyjednávání odborářů s vládou k ničemu nevedlo, což iniciovalo současný militantní odpor horníků, kteří se odhodlávají ke stále častějším přímým akcím. Kromě blokace důležitých silnic a železničních tratí za pomoci zátarasů obsadili doly a utábořili se na centrálním náměstí hlavního města regionu Ovieda. Znatelně odlišný přístup odporu od nenásilného hnutí tzv. indignados zatím nepostrádá sympatie španělské veřejnosti.

 

Během nedávného jednání poslanecké sněmovny o vydání Davida Ratha k trestnímu stíhání rozesílali členové umělecké skupiny Ztohoven poslancům a členům vlády nejrůznější sms zprávy, jejichž znění si můžete přečíst na webu skupiny. Sms budily dojem, že si je politici posílají mezi sebou, a z většiny měly sebezpytný obsah, jenž vyjadřoval zhnusení ze současného stavu politiky a vyzýval k jakési morální obrodě. Břetislav Petr z ČSSD tak Miladě Halíkové z KSČM třeba psal, že by „chtěl být opravdu dobrým člověkem“, a Vojtěch Filip z KSČM zase předsedovi vlády Nečasovi, že ho „dlouho provází pocit zmaru“. Akce byla označena za hackerský útok, ale jde spíše o prosté zneužití internetových sms brán, které neověřují identitu uživatele.

 

Italská anarchistická federace (Federazione Anarchica Italiana) spolu s britskou Anarchistickou federací (AF) daly najevo, že nesouhlasí s teroristickými aktivitami skupiny, jež se nazývá Neformální anarchistická federace (Federazione Anarchica Informale) a využívá stejnou zkratku FAI jako výše zmíněná nejpočetnější italská skupina. Použití stejných iniciál považují AF i FAI za matoucí a zlovolné. Stejně tak odmítají postřelení generálního ředitele italské obdoby českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zaslání dopisní bomby bernímu úřadu (jež takřka oslepila jednoho ze zaměstnanců), ke kterýmžto činům se „neformálové“ přihlásili.