napětí

Občanské sdružení Věda žije! uveřejnilo výzvu Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), v níž se ohrazuje proti podivně rychlému postupu, během něhož RVVI jmenovala staronové vedení Grantové agentury České republiky. K rozhodnutí došlo již 25. května a dosud o něm nebyla veřejnost oficiálně informována. Členové RVVI přitom zcela opomněli vypsat na zmíněná místa výběrová řízení, čímž zamezili legitimní diskusi o dosavadní kvalitě Grantové agentury. „Souhlas s takovým způsobem ‚volby‘ je v rozporu s obecnými zásadami i s posláním RVVI, která má vzhledem ke své úloze usilovat o transparentní a profesionální řízení vědy a aktivně formovat koncepci vědní politiky v České republice. Důrazně proto apelujeme na členy RVVI, aby výše uvedený návrh na jmenování předsednictva Grantové agentury nepředkládali vládě České republiky a revokovali své usnesení v této věci,“ píše se v petici, k níž je možné připojit podpis na webové stránce vedazije.cz/petice.

 

Několik pražských občanských sdružení vyzvalo v dopise náměstka pražského primátora pro územní plán Tomáše Hudečka, aby zastavil všechny změny územního plánu hlavního města, které zvýhodňují developery. Z většiny přitom jde ještě o dědictví bývalého vedení Prahy v čele s primátorem Pavlem Bémem. Hudeček dle občanských sdružení sice připravuje nový Metropolitní plán Prahy, ale zároveň se chystá i ke schválení celé řady nebezpečných změn, jež mají za cíl umožnit developerům výstavbu i tam, kde byla zatím zakázána. Občanská sdružení proto Hudečka v dopise vyzývají, aby „ zastupitelstvu hlavního města Prahy nadále nepředkládal k hlasování změny územního plánu zahájené (…) politickými předchůdci. Vzhledem k tvorbě Metropolitního plánu, ale také vzhledem k podezření na korupční souvislosti těchto změn, by se s nimi již v tomto volebním období nemělo pracovat.“

 

Přes třicet španělských rodin, jež se hlásí k hnutí 15M, obsadilo v polovině května kvůli své tristní bytové situaci prázdnou budovu v Avenida de Juventudes Musicales (ulici Mladých muzikantů) v Seville. Chtějí tak prý zviditelnit děsivý bytový problém, jenž se týká stále většího počtu lidí, a přitom upozornit na skutečnost, že zabraná budova byla prázdná od chvíle, kdy byla dostavěna v roce 2010. Squatteři, kteří Corrala de la Vecinas la Utopia (Sousedský dvůr Utopie), jak obsazenou budovu pojmenovali, obsadili, se ocitli v pozici bezdomovců, ačkoli jde z většiny o pracující uklízečky, dělníky, kadeřnice a pokladní v supermarketu. Jejich platy nestačily na vysoké nájmy, a tak se i s rodinami dostali na ulici. Vedení města reagovalo tak, že v domě odpojilo plyn, vodu i elektřinu, což vyvolalo solidární demonstrace obyvatel Sevilly.