eskA2látor 3

Zdálo by se, že DOX chce být progresivní společensky angažovanou a kritickou galerijní institucí. Ze všech pražských galerií se právě DOX asi nejvíce angažuje v diskusi o palčivých problémech současnosti. Přesto tato instituce není ani sebekritická, ani nestojí v opozici vůči mocenskému diskursu. DOX je totiž součástí iniciativy Než bude pozdě, vyzývající kulturní obec, aby volila Karla Schwarzenberga. Veřejně tak deklaruje svou přináležitost k vládní straně zodpovědné za současný marasmus a činí to způsobem, za nějž by se styděl každý jenom trochu inteligentní pravicový politik – laciným gestem antikomunismu, o němž politologové tvrdí, že je symptomem bezmoci vládnoucích elit. Umělci a instituce nás straší kulturní devastací, jež podle nich hrozí, dostane-li se současná komunistická strana k moci. Evidentně je nikdo neučil o vrcholných dílech filmu, literatury a výtvarného umění 20. století, jež jsou svázána s komunistickou myšlenkou i tehdejší politickou stranou.