eskA2látor 2

Hotel Praha bude zbourán, rozhodl nový vlastník objektu, Petr Kellner. Elity se mění, struktury zůstávají. Hotel, který původně sloužil komunistickým špičkám, vystřídá exkluzivní soukromá škola českého miliardáře. Někomu se hotel líbí, někomu ne. Postavili se za něj ale uznávaní odborníci, kteří upozornili na jeho jedinečnost a podali návrh, aby byl prohlášen za kulturní památku. I když ještě nebylo jasné, jak řízení dopadne, ministerstvo kultury nechalo narušit jeho interiér. Své rozhodnutí odkládalo a návrh na kulturní památku zamítlo z přinejmenším diskutabilních důvodů, například kvůli absenci dobové odborné reflexe. Alena Hanáková poté rezignovala, nikdo nenese za nic odpovědnost. Tedy ve zkratce: Přicházíme o neobvyklou stavbu, která je bez debat cenným svědectvím určité etapy naší minulosti, o níž se navíc řada odborníků domnívá, že je kulturním dědictvím. Děje se tak kvůli nekompetentnosti ministerstva kultury a za podezřelých okolností, které jsou příznakem společnosti, v níž privátní zájmy převyšují zájem veřejný. S naší minulostí se vyrovnáváme tak, že ji vytěsňujeme, bouráme, likvidujeme. Ale jak praví Freud, vytěsněná minulost se vrací skrze patologické symptomy.