napětí

Sobotní demonstrace STOP vládě 21. dubna předcházel tzv. týden protestu, v jehož rámci se v několika českých městech odehrály nejrůznější přednášky, happeningy a promítání tematických filmů. Týdne se krom odborů a nejrůznějších občanských skupin aktivně účastnili studenti z iniciativy Za svobodné vysoké školy, kteří chtěli především poukázat na plánované zavedení zápisného a chystanou komercializaci univerzitního prostoru skrze změnu dosavadních pravomocí akademických samospráv. Během týdne studenti vydávali noviny Neklid a v Brně na náměstí Svobody četli – mimo jiné – texty od francouzského filosofa Alberta Camuse.

 

V den protivládních demonstrací se odehrál rovněž protestní pochod litoměřické občanské iniciativy Občané proti kalům, jenž byl namířen proti cementárně Lafarge, spalující nebezpečný odpad z ostravských ropných lagun. Průvod vyrazil od kostela v obci Čížkovice a směřoval přímo k cementárně.

 

Oleg Šejn, ruský kandidát na starostu města Astrachaň, který už měsíc drží hladovku na protest proti zmanipulovaným volbám, byl přijat v Moskvě šéfem volební komise. Jíst ale prý nadále nehodlá, neboť jeho požadavek zrušení výsledků voleb a vypsání nových nebyl splněn. Starostou zůstává kandidát vládní strany Jednotné Rusko.

 

Po 26 letech byl zbourán Dům kultury Inwest v centru Plzně. Stavba měla mnoho odpůrců, ale i zastánců, kteří proti demolici opakovaně protestovali a upozorňovali, že na daném místě by mělo zůstat kulturní centrum. Místo něho se zde plánuje multifunkční komplex Corso Americká, který dle developerů obsáhne byty, obchody i místo pro trávení volného času. Společnost Amadeus, která za bouráním Domu kultury stojí, přitom stále nemá platné stavební povolení pro nový projekt.

 

Hlasitým nesouhlasem a pochodem v centru města dali Přerované 16. dubna, v den schůze zastupitelstva, najevo, že jim vadí záměr kraje vybudovat velkokapacitní spalovnu. Primátorovi předali výzvu k uspořádání referenda v této věci a snažili se mu vysvětlit, že spalovna není bezproblémová. S jejich názorem ale nesouhlasí vedení kraje, které tvrdí, že „v případě rekonstrukce teplárny dojde ke zlepšení životního prostředí“. Ostrá debata se poté přesunula i na jednání zastupitelstva, kde opoziční zastupitelé upozorňovali na skutečnost, že spalování není nejlepším způsobem likvidování odpadů.