napětí

Greenwash Guerilla upozornila na festivalu dokumentárních filmů Academia Film Olomouc (AFO) na praktiky jeho generálního sponzora, firmy RWE, jež si v Česku buduje pověst seriózní společnosti. Aktivisté v průběhu festivalu rozdávali účastníkům letáky s nápisem „FUCK RWE“, které sice s povděkem kvitovaly skutečnost, že jedno z témat festivalu znělo Politika, pravda a globální oteplování, ale dodávaly, že právě RWE je za tento problém spoluzodpovědná, neboť vydělává na uhelné a jaderné energetice, které ohrožují globální klima. Dva z aktivistů se pokusili přímo ve festivalovém centru na univerzitní půdě umístit mobilní výstavu fotografií krajiny zničené těžbou RWE, ale bylo jim v tom zabráněno.

 

V sobotu 27. dubna se na Václavském náměstí v Praze sešli zástupci čtrnácti iniciativ a odborů, aby tak vyjádřili nesouhlas s vládními reformami a zároveň představili vlastní alternativy k politice Nečasovy vlády. Plánovaný pochod k úřadu vlády se nakonec neodehrál, neboť na DemoFest, jak byl protest nazván, nedorazil očekávaný počet několika tisíc lidí, nýbrž jen pár desítek aktivistů a odborářů. Pořadatelé konstatovali, že lidé zřejmě necítí potřebu demonstrovat. I tak se ale na místě odehrály čtyři moderované diskuse a vše zakončil koncert punkové skupiny N.V.Ú. a vystoupení opavských divadelníků na téma jednání premiérů České republiky, Řecka a Německa s finanční oligarchií.

 

Zhruba třísetčlenný anarchistický průvod za zvuku samby a pojízdného soundsystému prošel na 1. máje centrem Prahy. Motto celé akce vyjadřoval transparent „Párty skončila“. Podle jednoho z řečníků toto heslo odkazuje na skutečnost, že pokud žijeme v krizi, měla by se týkat všech a nedopadat jen na ty nejslabší. Jiný z projevů zase připomněl chicagskou historii svátku práce.

 

Čtyři sta neonacistů a sympatizantů Dělnické strany se sešlo v Přerově. Policie zabránila tomu, aby se průvod pravicových radikálů vydal do lokalit, v nichž žijí Romové.

 

Na webovém Portálu české literatury se objevila výzva Iniciativy na podporu Pavla Zajíčka, která upozorňuje na to, že „vedle Ivana Martina Jirouse, Mejly Hlavsy a Egona Bondyho nejvýraznější postava českého undergroundu žije na počátku třetího tisíciletí ve zcela nedůstojných existenčních podmínkách“. Proto autoři výzvy ve spolupráci s Linhartovou nadací založili bankovní konto, z nějž by – pokud na něj vloží peníze dostatek dárců – měly být hrazeny Zajíčkovy základní životní potřeby. Signatáři výzvy prý nechtějí „probouzet sentimentální soucit“, ale zároveň nehodlají zapomenout, že „lidé jako Pavel Zajíček v dobách normalizace významně rozšiřovali hranice našeho svobodného prostoru“.