Demonstrace Váš dům je naše město

Ve středu 24. července se na Václavském náměstí konala demonstrace proti demolici rohového domu číslo popisné 47. Shromáždění zorganizoval Klub za starou Prahu ve spolupráci s Praguewatch.cz, Uměleckohistorickou společností a spřátelenými občanskými iniciativami. Dům na Václavském náměstí je jen jednou ze série hodnotných staveb, které nebyly prohlášeny kulturními památkami a kterým proto v současné době hrozí demolice (týká se to i hotelu Praha a nádraží v Havířově). Tyto objekty nejsou likvidovány z důvodů dosluhující životnosti, demolice slouží zájmům a profitu vlastníků. Ministerstvo kultury, které by mělo své kulturní dědictví chránit, schvaluje jeho ničení. Neakceptuje odborné názory památkových úřadů a expertů a řídí se zájmy investorů. Na shromáždění promluvili předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková, Vendula Hnídková za Ústav dějin umění Akademie ČR, profesorka Milena Bartlová, profesoři Martin C. Putna a Jan Royt, Michaela Pixová ze sdružení Prague Watch a zástupci dalších občanských iniciativ.

Foto Barbora Kleinhamplová