Barbora Kleinhamplová

články autora

Svoboda vleže

S Josefem Daňkem o spánku a neutilitární pedagogice

Být a nebýt tam zároveň

S Jiřím Kovandou o retrospektivách

Je to umění­-politika

S Arturem Żmijewským o reformě výstavních institucí

Nedelegovat politiku jinam

O prekaritě s kolektivem Precarious Workers Brigade