Pokus o pogrom v Ostravě

Střety s policií skončil 24. srpna v Ostravě protiromský pochod neonacistů. Jeho účastníci se odklonili od ohlášené trasy a vyzbrojeni klacky a kameny se pokusili dostat do čtvrti Přívoz obývané Romy. Vzduchem létaly kameny, dýmovnice, rozbušky a popelnice. Před kostelem na náměstí Svatopluka Čecha na demonstraci proti rasismu a neonacismu nazvané Mír mezi lidmi se sešlo asi 600 osob.