Sociální pohyby (Social Motions)

hromadná performance, 2007, Berlín

Projekt zkoumá fenomén masy, vzorců kolektivního shromažďování a jejich konceptuální, symbolické a estetické spojitosti a rozpory. Vždy mě fascinovala (ne)kontrolovatelná síla mas a dynamika kolektivního pohybu jednotlivců za konkrétním společným cílem. Zajímaly mě vztahy a analogie mezi současnými a minulými formami masových přehlídek: protestů, sportovních akcí, sociálních hnutí, procesí a banálních každodenních událostí. Ať už se jedná o pohyb nacvičený a organizovaný či spontánní a seberegulující, naznačuje, jakým způsobem se společnost organizuje, a někdy také, jak ospravedlňuje určité ideologie.

 

Přizváni byli dobrovolníci různých věkových a společenských skupin, jednotlivci, jakož i různé organizace sídlící v Berlíně, občanské iniciativy, školy, kluby, galerie. Celá akce se uskutečnila bez předchozího nacvičování, spontánně. Zúčastnilo se sto dvacet osob, které obdržely tyto instrukce:

 

Kráčejte pomalu.

 

Udržujte od sebe vzdálenost dvou metrů.

Buďte potichu.