Šátky

Šátky nazvané Condoleezza a Angela umělkyně Anny­-Sophie Berger (nar. 1989 ve Vídni) spojují luxusní produkt s obrazem dvou světoznámých političek. Nabízející se vysvětlení, že jde o jednoduchou ilustraci spojení moci a kapitálu, narušuje určitý anekdotický aspekt: šátky jsou současně jakousi buržoazní obdobou laciných fotbalových šál či placek a potištěných triček revoltujících. Obrazy pravicových političek jsou ovšem poněkud nadbytečné, hedvábí je samo o sobě materiálem třídně i názorově příznakovým. Zároveň se však jedná o dvě nezvykle mocné ženy v prostředí, které bývá doménou mužů. Umělkyně umístila jejich obraz na kus oděvu, který funguje jako symbol ženskosti, ale jeho hlavním účelem – a v tom je možné vidět analogii s mechanismy politiky ­– je především zakrývat. Jakožto umělecké dílo existují šátky pouze v několika exemplářích a tomu odpovídá i jejich cena. Nejen ve světě umění totiž rozhoduje nikoli charakter či smysl produktu, ale pouze trh.

Michal Novotný

Foto Maria Ziegelbock