napětí

Ministerstvo vnitra připravilo novelu shromažďovacího zákona, podle níž už nebude maskování na demonstracích nelegální. Součástí novely je ale i předpis, že demonstrant musí masku sundat, pokud je k tomu vyzván policií. Kukly a šátky jsou přitom v Česku na demonstracích zakázány od roku 2009. Plošný zákaz maskování, který mohl být uplatňován i při karnevalech a nejrůznějších satirických happeninzích, přitom v minulosti opakovaně kritizovala Rada vlády pro lidská práva. Další změnou v zákoně je i zákaz zábavné pyrotechniky na demonstracích. Dříve nebyly povoleny pouze výbušniny a zbraně.

Více než patnáct set těžkooděnců za pomoci vrtulníku, vodního děla, obrněného vozidla a bagru vyklízelo ve Vídni 28. července squat Pizzeria Anarchia. Zásah byl namířen proti hrstce squatterů odmítající navzdory výzvám a nabídce nového bydlení budovu opustit. Příběh obsazeného domu ve vlastnictví společnosti Castella GMBH začal snahou vystrnadit z domu řádné nájemníky různými druhy šikany, včetně vypínání přívodu vody a plynu. Když to nezabralo, firma se rozhodla do částečně vyprázdněného domu nastěhovat několik pankáčů s představou, že řádní nájemníci s nimi nevydrží pod jednou střechou. Události ale nabraly jiný směr: nájemníci se s novými sousedy spojili ve společném boji proti všeho schopnému majiteli. Spektakulární policejní akce trvala dvanáct hodin a kromě obyvatel domu při ní bylo zadrženo i třicet lidí, kteří přišli squattery podpořit.

Američtí ochránci přírody se od letošního dubna pravidelně zavěšují mezi stromy s cílem zablokovat těžbu pralesa v Mattole Forest v Kalifornii. Na protest proti zdejší těžbě starých pralesních dřevin aktivisté spolu s místními obyvateli už měsíce rozvěšují transparenty napříč celým státním parkem a poukazují na to, že v místě, kde žije několik ohrožených druhů živočichů, nikdy těžba dřeva neprobíhala.

V Polsku v okolí obce Žurawlówa po čtyřech stech dnech úspěšně skončila blokáda těžby břidlicového plynu, k níž přistoupili místní zemědělci. Firma Chevron se na protiprávně obsazených pozemcích bez většího zájmu státních orgánů opakovaně pokusila vybudovat těžební plošinu, přestože měla povolení pouze na seizmický výzkum. Zemědělci však vždy rychle zareagovali a místo zcela zablokovali těžkou technikou. Teprve v prvním srpnovém týdnu se zástupce Chevronu nechal slyšet, že na těžbu v dané lokalitě firma rezignuje.