Now­-rūz

pulzovala kolem nás

Přízračnou nocí plnou nejistoty a strachu jde průvod lidí mířící do neznáma, smrt je všudypřítomná a hrozí na každém kroku. Temná vize Tomáše Čady nabízí mnohé výklady, ale ten alegorický je nejděsivější.

Hutná Samozřejmá

Táhli jsme se podél potoka

Komáři pijavice havěť

Bestie žíhající temnotu

 

Jejich

oči oči oči

Jantarové

 

Zářící

 

Sžíral nás strach

Nejistota dalšího kroku A

jistota … Zdaří­li se bude

následován nespočtem dalších

 

Lepkavá samozřejmost noci

Pach uzrálého strachu Kdesi

vzadu na patře zhořklá naděje

Leckdo ji spláchl hltem vody

 

 …

 

Když prvního laplo šílenství

lebkou křís o tlející pařez

 

Uhranuti jsme sledovali počínání

 

Klečel Pomalu klesal v bahno

S pravidelností bušil v houbu dřeva

Rytmicky se zbavoval tíhy V pohybech

 

mus & klid

ryt­mus & klid

rytmus … s­s­s

 

V určitý moment

okamžik visel ve vzduchu jak nic

se začal ztrácet

Zvazkl Zplihl

Zvadl Ze­

snu­

!

 

Olíz jej plamen

 

Jantarový

Zářící

 

Někdo z nás křikl

Jde se

 

Šlo se

 

 …

 

Poslušně klademe kroky do bahna noci

Necháváme se prostupovat temnotou

Když se v ní topí Když se loká jen tma

Kleká se Tluče se Zha­síná

 

Plameny šlehají

Karmín chlístá

 

Noc za námi

Noc před námi

Noc v nás

 

Plameny

Jantarové

Karmín chlístá

 

 …

 

Krev láká vábí

V zátylcích řež o pokroutku

 

V mé hlavě Drápy Tesáky Jazyky

Lačné oči Mokvavé čenichy

Mlaskání funění mlaskání

V mé hlavě PáráníTrháníPárání

V mé hlavě hejna Zobany háky

V mé hlavě hostiny

V mé hlavě hlavy

Hlava je nebere

 

Pijavice strhávám nacucané

Saji sliz

Slzím

 

Skutečně

Pláču

 

 …

 

Muž kráčející vedle se ztratil v tůni

Ti za ním se seřadili v mých stopách

 

Ťap Kráp

Ťap Kráp

 

Nikdo nikomu nechybí

 

Mlčí se

Jde se

 

 …

 

Ve strachu krok a

v kroku strach

Musel jsem si otevřít srdce

Musel jsem se do něj ponořit

Musel jsem ho pro sebe získat

Byla to nepříjemná řezničina

Nad ránem sedla na noc prašivina

 

Les za námi karmínově hořel

Jantar očí bledl do ztracena

 

Rozpoltil jsem svou hlavu perořízkem

V hlavě červ zvíci půlročního plodu

 

Večeře byla připravena

 

 …

 

MlsníSlinící

V mordách degustační sny

Krouží kolem hostiny

Stahují se Spolustolovníci

metám po nich kameny

 

chléb

 

Lásku

 

 …

 

V srdci mám teroristický útok

Na hlavu sypu popel

svých obětí

Jediné objetí a vprostřed duše

vykvete kal Pak …

 

Vše utnu

 

 …

 

Ale kolem klid

 

Nikdo nikomu nic nedluží

Drtím slova v čin

 

 

 

Zvuk,

jak když někdo páře břicho.

A pak jen… Ticho, ticho, ticho.

Tomáš Čada (nar. 1985) je básník, redaktor literárně­-­kulturního časopisu H_aluze, občasný recenzent, moderátor a organizátor kulturních akcí. Vydal sbírku Spodní patra (Perplex 2013).