Jan Musil

články autora

V režimu dobrovolníků

Studenti medicíny v době pandemie

Nezničíš svého lékaře

České zdravotnictví v kolotoči přesčasů