Štěpán Sirovátka

články autora

Na tržišti světů

Střet kultur v románu Iliji Trojanowa

Psaní na čistý papír

Podstata psaná do závorky