drama

Pár vzkazů veškerenstvu

 

Ilegál

(Úryvky z hry)

Hon míru

ADJUTANT: Vaše císařské veličenstvo, na drátě máte Moskvu! Mohu vám dát cara Mikuláše?

Nic než hadr

Ze tří současných francouzských dramat

Divadelní minutky III

Není tak zle

Vyveďme české drama z literárního a divadelního suterénu