poezie

V řeči ještěrek a hadů

Odysea

Kdesi, někdo

Jinotaje z reaktoru

Jaro v Praze

V srpnu 68 jsem poznal ženu s citem pro dějiny;

Položit na jazyk válku