Čeněk Pýcha

články autora

Co si pamatuješ? A proč?

O tíze vzpomínání ve veřejném prostoru

Staré pomníky v nové situaci

K odstraňování komunistických památníků

Doba kolektivní moudrosti

Výuka v digitálním prostředí jako experiment

Úskalí historizujících komiksů

Článek II. mezi invencí a didaktickým klišé