Johana Kotišová

články autora

Outsourcing rizika

Válečný reportér a neviditelné postavy krizového zpravodajství

Jak psát vědu?

Dobro a krása kreativní nonfikce

Síla myšlenek a slov

Prohraný zápas

Nad knihou 47 odstínů české společnosti