Michal Janata

články autora

Veřejnosti vstup zakázán

Kde dnes hledat Adornova pomyslného svědka

Být občanem světa

Robert Fine a jeho Kosmopolitismus

Soumrak demokracie

Normalizovaná politika podsvětí

Abdikace ducha

O trajektoriích zla nad knihou Bez viny a trestu Jeana Améryho