recenze čísla

Konec velkého ironika?

Houellebecqův rozpačitý obrat k vážnosti

Průzračnost, skepse, hermeneutika

Jak číst politické myslitele?

Ani OMG, ani WTF

Teenagerský webseriál TBH

Když dějiny píší policajti

Devadesátky, Babylon Berlín a superego Josefa Mareše

Vzpírající se postava

Petr Uhl o demokratické a beztřídní společnosti

Když ti rodná víska dýchá na krk

Dva romány Édouarda Louise

„Rehabilitovat Marxe!“

Poststalinská společnost a její intelektuálové

Šťastně a pod vlivem

Podsvětí Orientu Jamese S. Leeho

Národní pospolitost a exkluze

Zastřené počátky sociálního státu Radky Šustrové