Karel Šima

články autora

Příběh vzestupu a pádu?

Bílá hora v devatenáctém století

Neprivilegované vzdělávání

Co nám mohou přinést distanční formy výuky?