Karel Šima

články autora

Houby jako záchrana světa?

Umění všímat si Anny Lowenhaupt Tsing

Sex a vlastenectví

Televizní minisérie o Boženě Němcové

Příběh vzestupu a pádu?

Bílá hora v devatenáctém století

Neprivilegované vzdělávání

Co nám mohou přinést distanční formy výuky?