Jan Klamm

Jan Klamm

Studia bohemistiky na FFUP ani FFUK nedokončil. Vedle publicistické a editorské činnosti se věnuje především hudbě – jako vydavatel (Klang-und-Krach), dramaturg (A2+) i hudebník v mnoha experimentálních a improvizačních uskupeních – a chovu koček.

články autora

eskA2látor 3

Umělec Gómez

Příběh z (ne)hudebního podzemí

Otevřít uši

Zvuková zkušenost jako alternativní přístup ke světu

editorial