Ondřej Klimeš

Ondřej Klimeš

Narozen v roce 1981. Vystudoval český jazyk a literaturu na FF UK. Pracuje jako redaktor, editor a korektor. Publikoval eseje, recenze a jiné texty.

články autora

Velký růžový kus masa

Drag queens a pop mezi simulací a anarchií

Taky vás miluju

Sladký plod segregace Charles Bradley

editorial

Krev na sněhu

Násilí a anarchie v Rusku podle Petra Silajeva