Ondřej Klimeš

Ondřej Klimeš

Narozen v roce 1981. Vystudoval český jazyk a literaturu na FF UK. Pracuje jako redaktor, editor a korektor. Publikoval eseje, recenze a jiné texty.

články autora

eskA2látor 1

Jana Viktorínová: Chudá Praha

Architektura bez stavění

První sbírka Ivana Palackého