#10/2023

ÚSTR a politika paměti

editor
Vydání: 10/5/2023
editorial

„Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Tak zní první věta preambule zákona č. 181/2007 Sb., jímž byl v roce 2007 zřízen Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Aktuální dění v ústavu působí dojmem, že minulost jsou odsouzeni opakovat především ti, kteří se jí profesionálně zabývají. ÚSTR byl předmětem střetů dlouho předtím, než vznikl, a personální zemětřesení jej provázela celé první roky jeho existence (více se o tom se dočtete v eseji Vítězslava Sommera). Tehdejší spory byly ovšem spjaty s obecnějšími politickými střety, a ačkoli taková politizace sotva může prospívat nějaké badatelské instituci, činila je aspoň pro širší veřejnost poměrně srozumitelnými. A nakonec měly i jistý didaktický a ozdravný rozměr: i díky nim dnes všichni víme, co znamená sousloví „politika paměti“, a zároveň se nenaplnily obavy, že se ústav stane zdrojem kompromitujících materiálů na aktivní politiky a političky jako archivy StB na počátku devadesátých let. Ač se konfliktům mezi novým vedením a zaměstnanci i širší historickou obcí věnuje značná mediální pozornost, není úplně jednoduché se v nich orientovat. Vedení ústavu se jim pokouší vtisknout ideologický a politický rámec – a zašlo v tomto směru tak daleko, že své odpůrce osočuje z podpory ruského velmocenského revizionismu, což je ovšem obvinění nejen věcně pochybné, ale i eticky problematické. Lze ve sporech o ÚSTR najít veřejný zájem? To je otázka, kterou jsme si položili v aktuálním čísle a na niž tematické texty různým způsobem odpovídají.

komentář

Historie je vždy politická

recenze čísla

Multiplikace fetišů

Muzea, ústavy a paměťové utopie

literatura

Básně kořeněné fréziemi

Divoké papíry Marosy di Giorgio

Chci, aby studenti neměli jasno

O historické gramotnosti a hodnocení dějin

Jde jen o udržení moci

S Vladimirem Sorokinem o ideologii, touze a současném Rusku

...

Podporovat, nikoli rušit!

Vize a inspirace pro dějepisné vyučování

Seifert - sloupky psané na vodu

film

Střety zranitelných excentriků

Osobní i společenská pnutí v seriálu Ve při

Zkoušet se prokopat ven - filmový zápisník

divadlo

Dva ostrovy péče

Polské queer divadlo na festivalu Nová komedie

hudba

Komedianti, věda a umělecké dílo - muzikologický deník

Čtyři andělé

Metalové vykoupení podle Liturgy

výtvarné umění

Revizionismus a trh

Jak se formují dějiny umění, jež vzniklo za minulého režimu

galerie
esej

Národ a kultura

Co očekáváme od kultury a z čeho ji zaplatíme?

...
rozhovor

Vedení se nechová racionálně

S Petrem Zídkem o krizi v ÚSTR

beletrie

Nejzasutější vzpomínka na lidi

zahraničí

Mechanismy na pravdu

Paměťové instituce v Polsku a Maďarsku

par avion

Z ruskojazyčných médií vybral Ondřej Soukup

společnost

Dějiny jako pluralita hlasů

S Čeňkem Pýchou nejen o výuce dějepisu

Kudrnovy přízraky

Místo polemiky konspirační teorie a denunciace

...

O kapitalismu aktualizovaně

Průvodce současnou mocenskou strukturou

Pozdní doba ÚSTR

Od bojů o minulost ke slušně placeným úvazkům

...
veřejný prostor

Plavání v sexismu

Objektifikace žen (nejen) ve street artu

odpor

O co jsme již přišli - ultimátum

Tak podivné, tak typické

Se Zdenkou Sokolíčkovou o výzkumu na Špicberkách

minirecenze

Depeche Mode: Memento Mori

...

Falcon Lake

Jana Viktorínová: Chudá Praha

...

Jindřich Vacek: Tři muži na Titaniku

Michaela Rosová: Nepokojní spáči

Miloš Doležal: Jana bude brzy sbírat lipový květ

Václav Žák: Pábitel

William Shakespeare: Sen noci svatojánské

jen na webu

Hungarian microdose

O hrůze národní existence

...

Sommerovo denunciační pojetí dějin ÚSTR

Otiskujeme polemickou reakci na článek Vítězslava Sommera Pozdní doba ÚSTR v A2 č. 10/2023.

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...