#16/2023

Édouard Louis

editor
Vydání: 2/8/2023
editorial

Zásadní literární událostí posledních týdnů se jeví smrt Milana Kundery. Má dnes ještě vůbec smysl číst jeho dílo? Alena Zemančíková, jedna z respondentek naší ankety, je přesvědčena, že Kundera je spisovatelem evropského Západu a že svým dílem vytvořil obraz světa, kterému rozuměl a jenž už zaniká. Reprezentuje­-li nějaká literární celebrita aktuální problémy západního světa, pak jistě Édouard Louis. Zatímco pro Kunderu, který jakožto autor poučený postmoderní teorií mizí za textem, je „esence evropského ducha“ uložena v románu, jejž považuje za „umění inspirované božím smíchem, svou podstatou nezávislé na ideologických jistotách“, Louis definuje své psaní jako politickou autobiografii. V rozhovoru s Tomášem Koblížkem říká: „z politického hlediska – které mě nejvíce zajímá – platí, že fikce už neobtěžuje jako dřív. Oproti tomu autobiografie má dnes mimořádnou, až nesnesitelnou destabilizační politickou sílu.“ Zatímco Emmanuel Macron ve svých projevech cituje Kunderovy eseje, Louis obviňuje vrcholné francouzské politiky z toho, že fatálně ničí životy chudých vrstev. Jeden promlouvá z perspektivy nesnesitelně lehkého bytí privilegovaného, maskulinního, vzdělaného skeptika, druhý se prezentuje jako rozhněvaný hlas sociálně, ekonomicky i sexuálně marginalizovaných. Zdánlivě nesmiřitelné obrazy obou autorů ale vyprávějí různými prostředky i jeden shodný příběh – nelehké hledání hranice mezi veřejným a osobním, mezi emancipací a konformismem, mezi politickým či intelektuálním apelem a emocemi, které vyvolává osobní svědectví nebo učenecká exhibice, mezi nesmlouvavostí, originalitou a snahou o srozumitelnost.

komentář

Totalitarismus v okurkové sezóně

...
recenze čísla

Patriarchy Bullshit Barbie

Filmová adaptace slavné panenky

...
literatura

Jak zůstat jiný?

Identita a konformita v autobiografii Édouarda Louise

...

Je lehké být bohem

Nad novou knihou Josefa Pánka

Kniha paradoxů - básnická redukce

Odpudivá každodennost

Louisova exploatace vlastního života

Psal o světě, kterému rozuměl

Anketa k odkazu Milana Kundery

...

Trosečník a básník - literární zápisník

film

V objetí šelmy

Kuchyně a kuchaři v seriálu Medvěd

Výbušné selhání lidstva

Mrazivé paradoxy filmu Oppenheimer

divadlo

Návrat k příběhům

Indiánské tábořiště na přehlídce Regiony

hudba

Klubová dvojčata

Skrillexovo druhé a třetí album

Sodade, sodade

Kapverdská morna truchlí nad tradičními i aktuálními tématy

výtvarné umění

Naslouchání se dobře naslouchá

galerie
esej

Tělo jako prostor třídního boje

Možnosti a limity tělesnosti v díle Édouarda Louise

rozhovor

Mé knihy jsou oslavou útěku

S Édouardem Louisem o Kafkovi a urážkách nošených jako medaile

...
poezie

Studna v solném poli

U studánky děvče sedí,

beletrie

Rue Girardon

zahraničí

Operace Džanín

Izraelská ofenziva v uprchlickém táboře

par avion

Z německého tisku vybral Martin Teplý

společnost

Třídní přeběhlík

Édouard Louis jako veřejný intelektuál

U mučednického kůlu

Nad výstavou a knihou o Emilu Holubovi

odpor

Uvnitř stahujícího se kruhu

Feminismus v arabském jaru

Učit se od protivníka - ultimátum

minirecenze

Boygenius: The Record

Mary W. Shelley: Frankenstein

Tajná invaze

Tomáš Loužný: Extáze

Vladimír Vokál: Saint­-Just

Věra Jičínská

William Taubman: Gorbačov

Zuzana Dostálová: Karneval zvířat

eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...