Petr Blažek

články autora

Sommerovo denunciační pojetí dějin ÚSTR

Otiskujeme polemickou reakci na článek Vítězslava Sommera Pozdní doba ÚSTR v A2 č. 10/2023.

Neviděli jste moje vojsko?

Rozhovor s Waldemarem Majorem Fydrychem

Labyrintem revoluce