Andrea Králíková

články autora

Bolavá myšlení románem

Tendence v psaní současných českých prozaiček

V doupěti vlastního psaní

Kráčí Jakuba Katalpa do prázdna?

Hladké čtení fikčních světů

Young adult, dívčí román a prostupnost hranic