Andrea Králíková

články autora

Pitva literatury

Co prozrazují diskuse o maturitním kánonu

Bolavá myšlení románem

Tendence v psaní současných českých prozaiček

V doupěti vlastního psaní

Kráčí Jakuba Katalpa do prázdna?

Hladké čtení fikčních světů

Young adult, dívčí román a prostupnost hranic