Anežka Bartlová

články autora

Globální zahrada v Palermu

Manifestace lokálních problémů na Manifestě

Cesta do nitra antropocénu

Magidovo objevování nelidských zdrojů

Skutečné umělecké odbory?

Nad historií a současností Spolku Skutek

Aliance proti alienaci

Pokus o feministickou kritiku Ceny Jindřicha Chalupeckého