Hana Nováková

články autora

Kde je voda, tam je život

S Klárou Salzmann o vnímání krajiny, řek a povodí

Od Drávidů k Vandaně Šivě

Kořeny indického ekofeminismu

Kdo chce být po celý život stejným člověkem?

S Bhárgaví Davar o kritice psychiatrie a indické spiritualitě

Dillí, obraz naší budoucnosti?

S Veronikou Resslovou o denících ekologického rozvratu