Hana Nováková

články autora

Kdo chce být po celý život stejným člověkem?

S Bhárgaví Davar o kritice psychiatrie a indické spiritualitě

Dillí, obraz naší budoucnosti?

S Veronikou Resslovou o denících ekologického rozvratu

editorial

Jak natočit les

Může „dokument o přírodě“ opustit antropocentrický pohled?