#07/2020

les

editor
Vydání: 25/3/2020
editorial

Většina tematických textů tohoto čísla se shoduje na jednom: je třeba změnit přístup lidí k lesům, dokud není ještě úplně pozdě. Les se vzhledem k extrémnímu suchu, kůrovcové kalamitě a s ní spojenému plošnému mizení smrkových monokultur stal jedním ze zásadních ekologických témat posledního roku. Jak se dozvíme z rozhovoru s ředitelem Správy Národního parku Šumava Pavlem Hubeným, „vztah kůrovec–smrk je normální a trvalý“, jde tedy o to nepodlehnout hysterii a nechat přírodu jednat: „Podle mých zkušeností ze Šumavy kdybychom deset let počkali, příroda by sama ukázala, co kde poroste.“ Výzkumníci z projektu SUSTREE naopak tvrdí, že přírodě můžeme i trochu pomoci. A také že douglaska není takové zlo, jak se všeobecně říká. Guerillové přetváření lesních porostů popisuje ekolog Petr Jelínek a Marta Martinová ve svém eseji thoreauovsky medituje nad tím, čemu nás učí chůze lesem. O stále těžším nahrávání ptačích chorusů píše lovec zvuků Tomáš Šenkyřík a nad tím, jak přistupovat k filmovému zachycení lesa, se zamýšlí Hana Nováková. A konečně, Miroslav Patrik v ekologickém sloupku konstatuje, že les není jen stojící surovina nebo místo rekreace a zábavy, ale především inteligentní síť, a vyzývá nás, abychom se ho naučili chápat jako živé kolektivní stvoření. Jen tak totiž můžeme řešit celoplanetární problémy, které se týkají nás všech.

komentář

Virokracie

...
recenze čísla

Hanobení postmoderny

Obrana historie podle Richarda J. Evanse

...
literatura

A co básník?

Za osobností a dílem Stanislava Dvorského

...

Kaleidoskopická osobnost

Za Georgem Steinerem a jeho dílem

...

Literární podoby lesa

Klostermann, Váchal i Poslední Mohykán

...

Měsíc knihy - literární zápisník

...

U Ignáce - sloupky psané na vodu

...

Virtuos cavyků

Strhující i žvanivá erudice George Steinera

...
film

Jak natočit les

Může „dokument o přírodě“ opustit antropocentrický pohled?

...

Otevírat diskusi nestačí

Nejúspěšnější český dokument V síti

...

Šťastná setkání

To nejlepší z Berlinale 2020

...
divadlo

Zmrzačení strachem

Dramatizace Ungarovy novely o paralýzách společenství

...
hudba

Chorusy svítání a stmívání

O nahrávání zvuků lesa na pozadí civilizačního hluku

...

Hlučný sníh na albu Kozel 7 - hudební zápisník

...

Planeta Lil Wayne

Nové album rapové legendy

...
výtvarné umění

Ve službách klimatické politiky

Sympozium o Green New Deal a designu pro budoucnost

...
galerie

Anna Biller

...
esej

Lesní myšlení

O co přicházíme, neprodíráme­-li se divokým porostem

...
rozhovor

Stabilita je začátek konce

S Pavlem Hubeným o úloze kůrovce a přirozenosti monokultury

...
poezie

Na věncích pustoty

...
zahraničí

Co trápí karpatské lesy

Korupce a překračování zákonů na Ukrajině

...

par avion

Z ruských médií vybral Ondřej Soukup

...
společnost

Divoké oplocenky

DIY přeměna smrkových monokultur v listnaté lesy

...

Podezřele paradoxní

Nad rozhovory s Václavem Havlem

...

Špatné hospodaření je mýtus

Rozhovor o adaptaci evropských lesů na změnu klimatu

...
odpor

Houby a stromy - ultimátum

...

Za Boha i za národ

Klerofašismus a kněží Slovenského státu

...
minirecenze

minirecenze

...

Pasi Mäkelä: Walrus Vampire Show

...

Pro/Měna Karlín

...
jen na webu

Reakce národní kanceláře FSC ČR na text „Co trápí karpatské lesy. Korupce a překračování zákonů na Ukrajině“ Miroslava Tomka v A2 č. 7/2020 a A2larmu

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...