Jiří Krejčík

články autora

Jak rozdělit břímě?

K možnostem klimatické spravedlnosti

Od hladomoru k podvýživě

Může Indie nakrmit miliardu a půl lidí?

We need a smart village

With Anna Hazare on corruption, waste and Indian village

Potřebujeme chytrou vesnici

S Annou Hazárém o korupci, odpadu a indickém venkově