Jiří Krejčík

články autora

We need a smart village

With Anna Hazare on corruption, waste and Indian village

Potřebujeme chytrou vesnici

S Annou Hazárém o korupci, odpadu a indickém venkově

Teror iracionality

Varovná proměna indické politické kultury

K čemu jsou nádražky?

Osvěžovny, za něž není náhrada