Kateřina Smejkalová

články autora

Pod vládou algoritmů

Další krok v automatizaci práce

Podivná hra nerdů

Dokumentární seriál Q: V oku bouře

Předzvěst budoucnosti?

Zemské volby v Bádensku­-Württembersku a Porýní­-Falci

Neviditelná zeď

Spojené Německo po třiceti letech