Kateřina Smejkalová

články autora

Předzvěst budoucnosti?

Zemské volby v Bádensku­-Württembersku a Porýní­-Falci

Neviditelná zeď

Spojené Německo po třiceti letech

Obávaný „ženský element“

O (ne)rovnosti umělkyň a umělců v Bauhausu

Kapitalismus platforem

Nová organizace ekonomických vztahů podle Nicka Srniceka