Ľubica Kobová

články autora

O infraštruktúrach

O pasivite a právach

Konštruktivizmus pozitívnych ľudí

Úvaha po jednom teambuildingu