Ľubica Kobová

články autora

Odkud jste?

Ľudia vedia

Vo vojne s bodkočiarkou

Vidieť ženy „načerveno“

Novinárka Jožka Jabůrková a utváranie triedneho vedomia žien