Ľubica Kobová

články autora

Vo vojne s bodkočiarkou

Vidieť ženy „načerveno“

Novinárka Jožka Jabůrková a utváranie triedneho vedomia žien

Vizionársky feminizmus bell hooks

Interrupčná kovbojka