#44/2006

za prací / Zadie Smithová

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 1/11/2006
editorial

Dovolte, abych před vašima všetečnýma očima přivítala na stránkách A2 dva nové pravidelné autory (s periodou 14 dní; pokud vše půjde podle plánu – o čemž je dobré vždy vesele pochybovat –  v jednom čísle se nepotkají). Už ve vydání č. 41 uvedl prvním textem vlastní rubriku, nazvanou Veřejné osvětlení, Petr Fischer. Jde o autora, kterého jsme požádali o spolupráci z toho důvodu, že dávno píše tak, že patří na stránky A2 – nahlíží časové události očima člověka s filosofickým vzděláním, zájmem o současnou kulturu a zdravou nedůvěrou. Zatím vyšly dvě jeho lampy, třetí si přečtete v příštím čísle. V přítomném vydání začíná hudební zápisník Pavla Klusáka (s. 12). Jeho texty vám chceme nabízet, jelikož oborovou zvědavost, přehled a odvahu spojuje s ne vždy samozřejmými občanskými nároky a vtipem. Pevně, ba kamenně doufám, že vás obě rubriky budou těšit a vy se budete těšit na ně. – Anketa na našem webu tydenikA2.cz o Ceně Jindřicha Chalupeckého vypadá, alespoň ve chvíli, kdy vám píšu, podobně jako výsledek dnes už pradávných, ale stále neodvalitelných parlamentních voleb. Polovina z našich aktivních čtenářů porotě ceny důvěřuje, polovina váhá či se přímo vzpouzí komisařům a koncepci věřit, a to z různých důvodů. Jak dávno vědí čtenáři klasické literatury, lidské štěstí je všude stejné, zato neštěstí má nekonečné množství podob. Redakce děkuje za vaše názory a příspěvky do diskuse, na webu i jinde. Doufám, že vás šťastný i nešťastný lidský pohyb zachycený v této Ádvojce nějakým způsobem pohne. K setrvání pohledu a mysli doporučuji třeba závěrečné dvojverší básně na s. 5: „pomalu nebude/ cizokrajných žen“. Číslo 44 vzniklo ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

Pohnuté čtení!

Libuše Bělunková

komentář

EU – Rusko: Kdo tady vlastn stahuje kalhoty?

...
recenze čísla

Nenápadný půvab melancholie

Nad poslední knihou esejů Milana Kundery

...
literatura

Kulturní války Zadie Smithové

...

Slovo jako jediná láska…

Memoáry básníka Jiřího Kuběny

...

Topolánkův projev o kultuře

Jak premiér a jeho ministr chtějí krmit pterodaktyla

...
hudba

Portugalská nová improvizace

...

Souboj dávných titánů

...
výtvarné umění

Fulbrightova rodina

Umělecká migrace mezi ČR a USA

...

Tam a zase zpět?

Sedm otázek pro mladé umělce v zahraničí

...
esej

Zažívá hudba utrpení?

Před pražským vystoupením jazzového klavíristy a esejisty

...
rozhovor

Pěstovat nádobí na polích

...
společnost

Kolotoče a maringotky jako osud

Život s kočovnou poutí rodiny Finkových

...

Moldávie na pochodu

Reportáž ze země, odkud všichni odcházejí

...

Na práci do ech se jezdilo odjakživa

...

Nerovnost a mobilita

Éra flexibility nás nutí pracovat a stěhovat se

...

Ostrov plný Poláků

Britové a přistěhovalci

...

Proč se bát islámu

Přespříliš zneklidňující Spencerova kniha

...

Ráda bych trochu jistoty

...

Ukrajinské matky v cizině

...

Zelené iluze

...