Mariana Prouzová

články autora

Mysl vzdorující

Dantovy obrazy Odyssea

Mallarmé a předzvěst modernismu

Vliv a význam skladby Vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu

Horký, rozkolísaný svět

Obrazy zmaru Joan Didionové

Motýl v jantaru

Vášně duše Raffaela Simoneho