komentář

O pasivite a právach

Ať žijeme!

Billboardová simulace politiky

O vulgarismech a úřednících

Obavy z osmašedesátého

Say No to the Devil

Ganéša aneb Náš svět

Proč zmizelo myšlení?