komentář

Děti druhé kategorie

Rok první

Roztomilé plody

Neužitočné ústa

Kolonie myšlení

Krušné roky

Bílé lži

Něco nového

Velký nákup

Chtít nevědět