#22/2021

etika literatury

editor
Vydání: 27/10/2021
editorial

„Studium literatury nezachrání žádného jednotlivce a nezlepší žádnou společnost,“ píše ve své slavné knize Harold Bloom, „Shakespeare nás neučiní lepšími, stejně jako nás neučiní horšími, ale možná nám pomůže, jak se uslyšet, když mluvíme k sobě samým.“ Může literatura činit víc než jen zaplňovat čtenářovu samotu? Dokáže být morálně relevantní, nebo stojí mimo dobro a zlo? S literárním teoretikem Josefem Šebkem jsme mluvili o tom, že by literatura měla „testovat hranice společensky přijatelného“. Filosof Ondřej Beran dochází v analýze jednoho pozapomenutého románu k tomu, že narativní literatura dokáže něco, co teoretickému pojednání chybí. Spisovatelka a filosofka Iris Murdochová přímo pojmenovává úkoly, které literatura převzala po filosofii – má nás vyzbrojit proti konejšivému fantazírování nebo znovuobjevit cit pro neprůhlednou členitost našich životů. A přestože opravdové umění má podle Murdochové „posilovat, aniž by konejšilo“, v textech autorů, které jsme přizvali k promýšlení etických aspektů literatury, dochází i na útěchu: Jan Kolář píše o tom, že literatura vrací důstojnost směšným bytostem, Martin Pokorný o pochopení pro hříšníky a Nora Hämäläinen tvrdí, že literární texty činí i bezvýznamné či zatracené životy představitelnými, abychom nad nimi mohli truchlit. Literatura se v těchto náhledech ukazuje jako místo ustavičných střetů mezi morálkou a realitou – jako specifický způsob vyjadřování, na který je třeba klást morální nároky, a zároveň jako soubor hlasů, jenž bez přestání zpochybňuje jakékoli předem dané etické předpoklady, s nimiž k němu přistupujeme.

komentář

Devadesátky? Mluvme o nulkách

...
recenze čísla

Tonoucí plavec

Gay romance Tomasze Jedrowského

...
literatura

Cokoli, jen ne pochybnost! - literární zápisník

...

Etika provlhlých rukou

Mlčenlivý platonismus komisaře Maigreta

...

Nikdo o tom nebude vědět - sloupky psané na vodu

...

Oslovení a pružnost

Literární ozvláštnění morálky

...

Usvědčen z omylu

O tom, jak se don Quijote střelil do vlastní nohy

...

Vést život

Několik úvah o literatuře, identitě a jednání

...
film

Prach jsi a v zeleň se obrátíš

Artušovská legenda podle Davida Loweryho

...
hudba

Revoluční mravenečníci

Black Midi a jejich poťouchlá kavalkáda

...
výtvarné umění

Jak se proměňují umělecké instituce

O politice identity, pseudoradikalizaci a politické změně

...
galerie

Mezinárodní den romského jazyka

...
esej

Proti střízlivosti

Polemická črta o filosofii literatury

...
rozhovor

Nic si neusnadňovat

S Josefem Šebkem nejen o čtení proti srsti

...
beletrie

Sedmilhář

...
zahraničí

Obránce tradiční Francie

Bude Éric Zemmour kandidovat na prezidenta?

...
společnost

Mluvme o důstojnosti, ne o válce

S Elżbietou Korolczuk o kulturních konfliktech z hlediska genderu

...

Morálka sociální politiky

Jak dát lidem peníze

...
veřejný prostor

Ostrov betonu

Nepovedený územní rozvoj v Karlíně

...
odpor

Respektujte nás, nebo povstaneme - ultimátum

...

Zlato nad zlato

Dopady sibiřské zlaté horečky

...
minirecenze

minirecenze

...

Miroslav Pech: Hranice už nejsou, tati

...

Tommy Genesis: Goldilocks X

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...