poezie

Hnisavé tajomstvo

Položit na jazyk válku

Soukromé jazykolamy

Mé srdce je práh

Hospoda a jiná místa

V dechu býka