Tomáš Gruntorád

články autora

Zázrak vzešlý z prázdnoty

Konstruktivní existencialismus filmu Drive My Car

Čest v éře postpravdy

Hrdina podle Asghara Farhádího

Mezi námi predátory

Komedie o znásilnění a pomstě Nadějná mladá žena

Smutné osudy smetánky

Novinka Sofie Coppoly