#07/2017

společnost reakce

editor
Vydání: 29/3/2017
editorial

Jako porno nebo zvrhlou reality show označují Eva Svobodová a Ondřej Slačálek realitu uplynulých let: nenávist proudí každodenně z médií, sociálních sítí, zaplněných náměstí i z hospodských hovorů. Autoři dále konstatují, že levice konsternovaně zjistila, že je „tu konečně radikální opoziční hnutí, které vychází zdola, má demokratický étos a jde radikálně proti elitám – a my musíme stát proti němu, protože zároveň brutálně útočí na ty nejbezbrannější a směřuje k omezení svobod“. Téma věnované zrodu „společnosti reakce“ vychází z celkem banálního zjištění, že prožíváme krizi liberální demokracie. Pocit strachu napříč třídami vede k iracionálním krokům, řada lidí se vzdává kritického myšlení a v postfaktuálním světě se lačně chytá lživých informací a ideologických zkratek. Na druhé straně ale stojí liberální intelektuálové a vzdělanci, kteří mají vůči sociálně slabším vrstvám stejně silné předsudky, jaké podle jejich názoru má místní lid vůči neprivilegovaným občanům zbytku světa. O tomto střetu se dočtete v eseji Josepha Grima Feinberga, který analyzuje národovectví na levici a konstatuje, že „elitismus nikdy nespojí utlačované masy“. Autor tématu Lukáš Rychetský zpovídal politologa a odborníka na problematiku extremismu Jana Charváta, který poznamenává, že spíše než politologové by se k problematice krajní pravice měli vyjadřovat psychologové. Toto číslo vzniklo ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a s přispěním grantu Uprchlíci a „znepokojení občané“, podpořeného Česko­-německým fondem budoucnosti.

komentář

Reaktivní člověk

...
recenze čísla

Hovory s cizinci

Arlie Russell Hochschildová o americké pravici

...
literatura

Múza pařížské bohémy

Netypická hrdinka v typické komiksové biografii

...

Podivno a tajemno

Temné světy v eseji Marka Fishera

...

Před zrcadlem, za zrcadlem

Poslední český román Olgy Barényiové

...

Skok na cara - idiot dýchá

...

The Man of the Crowd - literární zápisník

...

Všichni jsme venkované

...

Zákon vzpomínky

...
film

Mžitky mizející do temnoty

...

Neúprosný tikot hodinek

...

Rok (bez) Masaryka

Český film roku 2016

...
divadlo

Ceny divadelní kritiky 2016 - divadelní zápisník

...

Slovinci se s tím nemažou

Odstíny nacionalismu v inscenaci Olivera Frljiće

...
hudba

Emancipace taneční hudbou

Anatolský technopop Nene Hatun

...

Nikdy nebudete mít všechno

Otevřené album Prince of Denmark

...
výtvarné umění

Přiblížit muzeum slangu předměstí

Rozhovor se španělským kurátorem Manuelem Segadem

...
galerie

Bez názvu

...
esej

Sbohem, internacionalisme!

O antimultikulturní levici, která vzývá národ

...
rozhovor

Boj o místo na slunci

S Janem Charvátem o frustraci, nenávisti a setrvačnosti

...
beletrie

Zemřít na jaře

Otcové jedli nezralé hrozny

...
zahraničí

par avion

Ze španělsko­- a portugalskojazyčného tisku vybral Michal Špína

...

Strategie eskalace

Erdoğanův tah diasporou

...
společnost

Jak se kalil hejt

Náměstí nenávisti ve společnosti nerovnosti

...

My jsme národ

Strategie a problémy AfD před volbami 2017

...

Ve stínu minaretů

Dvě knihy o Češích a islámu

...
english

How hate was tempered

Squares of hatred in society of unequality

...
odpor

napětí

...

Vítejte doma

Spolubydlení s uprchlíky

...
minirecenze

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...