literatura na jevišti
#09/2017
#07/2017

společnost reakce

editor
Vydání: 29/3/2017
editorial

Jako porno nebo zvrhlou reality show označují Eva Svobodová a Ondřej Slačálek realitu uplynulých let: nenávist proudí každodenně z médií, sociálních sítí, zaplněných náměstí i z hospodských hovorů. Autoři dále konstatují, že levice konsternovaně zjistila, že je „tu konečně radikální opoziční hnutí, které vychází zdola, má demokratický étos a jde radikálně proti elitám – a my musíme stát proti němu, protože zároveň brutálně útočí na ty nejbezbrannější a směřuje k omezení svobod“. Téma věnované zrodu „společnosti reakce“ vychází z celkem banálního zjištění, že prožíváme krizi liberální demokracie. Pocit strachu napříč třídami vede k iracionálním krokům, řada lidí se vzdává kritického myšlení a v postfaktuálním světě se lačně chytá lživých informací a ideologických zkratek. Na druhé straně ale stojí liberální intelektuálové a vzdělanci, kteří mají vůči sociálně slabším vrstvám stejně silné předsudky, jaké podle jejich názoru má místní lid vůči neprivilegovaným občanům zbytku světa. O tomto střetu se dočtete v eseji Josepha Grima Feinberga, který analyzuje národovectví na levici a konstatuje, že „elitismus nikdy nespojí utlačované masy“. Autor tématu Lukáš Rychetský zpovídal politologa a odborníka na problematiku extremismu Jana Charváta, který poznamenává, že spíše než politologové by se k problematice krajní pravice měli vyjadřovat psychologové. Toto číslo vzniklo ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a s přispěním grantu Uprchlíci a „znepokojení občané“, podpořeného Česko­-německým fondem budoucnosti.

komentář

Reaktivní člověk

recenze čísla

Hovory s cizinci

Arlie Russell Hochschildová o americké pravici

literatura

Múza pařížské bohémy

Netypická hrdinka v typické komiksové biografii

Podivno a tajemno

Temné světy v eseji Marka Fishera

...

Před zrcadlem, za zrcadlem

Poslední český román Olgy Barényiové

Skok na cara - idiot dýchá

The Man of the Crowd - literární zápisník

Všichni jsme venkované

Zákon vzpomínky

film

Mžitky mizející do temnoty

Neúprosný tikot hodinek

Rok (bez) Masaryka

Český film roku 2016

...
divadlo

Ceny divadelní kritiky 2016 - divadelní zápisník

Slovinci se s tím nemažou

Odstíny nacionalismu v inscenaci Olivera Frljiće

hudba

Emancipace taneční hudbou

Anatolský technopop Nene Hatun

Nikdy nebudete mít všechno

Otevřené album Prince of Denmark

galerie

Bez názvu

esej

Sbohem, internacionalisme!

O antimultikulturní levici, která vzývá národ

rozhovor

Boj o místo na slunci

S Janem Charvátem o frustraci, nenávisti a setrvačnosti

...
beletrie

Zemřít na jaře

Otcové jedli nezralé hrozny

zahraničí

par avion

Ze španělsko­- a portugalskojazyčného tisku vybral Michal Špína

Strategie eskalace

Erdoğanův tah diasporou

společnost

Jak se kalil hejt

Náměstí nenávisti ve společnosti nerovnosti

...

My jsme národ

Strategie a problémy AfD před volbami 2017

Ve stínu minaretů

Dvě knihy o Češích a islámu

odpor

napětí

Vítejte doma

Spolubydlení s uprchlíky

minirecenze

minirecenze

eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...