literatura

Méně bývá někdy více

Nový román Marka Tomana

Marná detektivní ctižádost

Ambice v poušti Alberta Cosseryho

Svět nic není - básnická redukce

Bolavá myšlení románem

Tendence v psaní současných českých prozaiček

Svět je podivný

Nad románem Pavly Horákové