Petr Haas

články autora

Animace a proměny - muzikologický deník

Metody a stroje

Volně k aktuálním otázkám hudební teorie

Od avantgardy k postmoderně

V Ostravě zazní aktuální i klasická díla nové hudby

Contempuls posedmé

Dědictví avantgardy, polystylovost i experiment