#19/2018

sinofuturismus

editor
Vydání: 12/9/2018
editorial

O Číně a jejím ekonomickém i technologickém rozvoji, který dnes v našich končinách můžeme považovat za futuristickou dystopii, slýcháme pravidelně. Rozvíjejí se ovšem i sofistikované technologie na sledování a ovládání občanů. Čínský „digitální leninismus“, jehož součástí je i centralizovaný systém „společenského kreditu“ nebo brýle schopné identifikovat kolemjdoucí, popisuje sinolog Filip Jirouš. Tento vývoj vystihuje termín sinofuturismus, který byl poprvé využit v roce 2016 ve stejnojmenném videoeseji Lawrence Leka. Jde o konstrukt vycházející ze sci­-fi, rozvoje umělé inteligence a technokratické biopolitiky. Za ztělesnění sinofuturistických vizí lze považovat například investiční a holdingovou společnost Tencent, o níž píše Vít Bohal. Politický rozměr tématu dodává esej profesora politické ekonomie Ho­-funga Hunga, který rozebírá současnou mocenskou situaci v Číně. Jedno z pravděpodobných východisek z krize autoritářského kapitalismu vidí v expanzi čínské geopolitické a vojenské moci do hostitelských zemí. Toto směřování naznačuje i článek Antonína Tesaře o trojici čínských akčních blockbusterů, které vyprávějí o operacích čínské armády na území cizích států. Kolonizátorské téma úzce souvisí i s globální literární událostí, jíž jsou Vzpomínky na Zemi, téměř dvoutisícistránková sci­-fi trilogie Lioua Cch’­-sina, v níž se lidstvo dostává do konfliktu s vyspělejší vesmírnou civilizací. Mohlo by se zdát, že Čína i její politický systém jsou nám vzdálené. Avšak futuristické technologie, které nyní testuje autoritativní režim, mohou v brzké době začít zasahovat i do našich životů.

komentář

O vulgarismech a úřednících

...
recenze čísla

Umění mezihvězdné války

Temný les vesmíru Lioua Cch’­-sina

...
literatura

Ať se práší za kočárem

...

Dokumenty vnitřní emigrace

Nezdravé marginálie W. G. Sebalda

...

Intertextualita 2.0

Times Haiku: nová podoba automatické poezie

...

Klaunské šprýmy - antikvární redukce

...

Minulost mává nám - literární zápisník

...

My o vlku a vlk o nás ani zmínku

...

O nástrahách minulosti

Druhý román Juliana Barnese

...
film

S vlastí v zádech

Čínské válečné blockbustery

...

Troubení sedícího slona

Odvrácená strana Číny v debutu režiséra Hu Ba

...
divadlo

Cirkusová bukolika

...

Mlčení vede k násilí

...
hudba

Bez obav z nepochopení

...

Fraktální fantazie

...
výtvarné umění

Konec uměleckých čtvrtí

Pekingský urbanistický boom

...

Podivná děsivost sinofuturismu

Rozhovor s Lawrencem Lekem

...

Sinofuturismus a Tencent

Budoucnost jako investice uměleckého a finančního kapitálu

...
galerie
esej

Absolutismus Si Ťin­-pchinga

K politické ekonomice současné Číny

...
rozhovor

Stát na straně slabšího

S Janem Tesařem o Mnichovu, komunismu, disentu i exilu

...
poezie

Skončilo vláčné období

...
zahraničí

Kdo je Sahra Wagenknechtová?

Hnutí Aufstehen a levicová vize „národního společenství“

...

par avion

Z čínských médií vybral Filip Jirouš

...
společnost

Architektura kontrarevoluce

Se Samiou Henni o kolonialismu a moderní válce v Alžírsku

...

Smrt malého Velkočeska

Pohlédnout za mnichovskou clonu

...
odpor

napětí

...

Velký bratr na steroidech

Čínská laboratoř digitálního leninismu

...
minirecenze

Karel Škrabal: Kavčí hory

...

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...